Biomechanica legt de problemen bloot

Podologie Vanstaen Kerstin - Kortrijk - Biomechanica Het podologisch onderzoek is gebaseerd op het eenheidsprincipe van de kinetische keten, een universeel gegeven waarbij er een constante statodynamische aanpassing in stand, functie en beweging der deelelementen is om tot een globaal evenwicht te komen, en waarin ieder deel alleen in verband met het geheel kan worden begrepen. Van deze biomechanica in Duffel en Kortrijk heeft podoloog Kerstin Vanstaen de nodige kennis.

Grondig mobiliteitsonderzoek, spiertesten, hoekmetingen, statisch en dynamisch onderzoek

De algemene werkwijze bestaat uit een grondige anamnese, klinisch en biomechanisch mobiliteitsonderzoek, en een gang en/of loopanalyse. Gezien de specifiek strategische plaats van de voet in de dynamische keten van de mens, in casu het begin of einde van de oorzaak-gevolgketen, is kennis van deze interacties en compensaties van de spieren, de verschillende gewrichten en hoeken onontbeerlijk.

De kennis van de verschillende functionele, kwalitatieve en kwantitatieve parameters wordt verkregen door eigen gespecialiseerd technisch en biomechanisch onderzoek, stapanalyse en eventueel een druk meting.

Van observatie tot schoeninspectie

Deze verworven kennis geeft een oorzakelijk beeld van de klacht en/of symptomatologie weer, om van hieruit de normale voetfunctie opnieuw te herstellen aan de hand van een functioneel corrigerende zool.

Concreet bestaat het onderzoek uit:

  • Een grondige anamnese (vraagstelling);
  • Inspectie en observatie van de houding, stand en functie, onderzoek van rug, bekken, voeten, knieën, huid, … ;
  • Basisfunctieonderzoek waarbij de bewegelijkheid, spierkracht en lengte van de onderste lidmaat worden geanalyseerd;
  • Hoekmeting waarbij de mobiliteit en hoekafwijking van de gewrichten nauwkeurig worden gemeten en in interrelatie worden gebracht;
  • Stap- en/of loopanalyse;
  • Indien nodig een drukmeting;
  • Schoeninspectie.

Contact opnemen

Meer weten over ons biomechanisch onderzoek in Duffel en Kortrijk? Neem dan vandaag nog contact op met podoloog Kerstin Vanstaen.

Back to Top